BHP

BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to zbiór zasad dotyczących funkcjonowania każdego pracownika w jego miejscu pracy. By wszyscy pracownicy byli świadomi według jakich zasad powinni postępować, prowadzone są specjalne szkolenia z zakresu zasad bhp. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie tego rodzaju szkoleń w sposób bezpłatny i w terminie dogodnym dla wszystkich pracowników. Szkolenia te […]