BHP


BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to zbiór zasad dotyczących funkcjonowania każdego pracownika w jego miejscu pracy. By wszyscy pracownicy byli świadomi według jakich zasad powinni postępować, prowadzone są specjalne szkolenia z zakresu zasad bhp. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie tego rodzaju szkoleń w sposób bezpłatny i w terminie dogodnym dla wszystkich pracowników.
Szkolenia te powinny być powtarzane co parę lat, dzięki czemu pracownicy na bieżąco będą pamiętać o przestrzeganiu zasad, które zapewniają im bezpieczeństwo podczas wykonywania powierzonych im zadań.

Szkolenia i obsługa bhp pokazują jakie niebezpieczeństwa mogą wynikać z nieprzestrzegania zasad bhp, oraz jak sobie z nimi radzić. Dzięki nim pracownicy wiedzą jak dbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu pracy. Oczywiście wszystkie niezbędne narzędzia i przedmioty, które mają za zadanie chronić pracowników powinny być zapewnione przez pracodawcę. To właśnie pracodawca jest odpowiedzialny za stworzenia takich warunków pracy, by nikomu nie zagrażało żadne niebezpieczeństwo i dbanie o każde stanowisko pracy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny pracy. Tego typu współpraca między działaniami pracodawcy i pracowników sprawia, że dane miejsce pracy jest bezpieczne.

Bezpieczna praca na magazynie – zobacz więcej